Plataforma On-Line de Ocupación y Formación ODL Ascó
Detalle de la Oferta de Trabajo

Empresa dedicada a la instrumentació intranuclear cerca tècnics electromecànics amb experiència prèvia per a la propera parada de la Central Nuclear d'Almaraz que s'iniciarà el mes d'abril. Es valorarà que disposin del Carnet Radiològic i, cara a futures candidatures per a vacants a França i/o Bèlgica, bon nivell de francès demostrable.

Perfil:
- Tècnics electromecànics
- Tècnics elèctrics
- Tècnics mecànics

Valorable:
Disposar del Carnet Radiològic vigent.
Francès alt.


** Para inscribir-te en esta Oferta, te tienes que registrar en la Plataforma.

Volver a la Página Principal de la Bolsa de Trabajo

Software a Medida By Nemon Intelligence In Business, SL 2018