Plataforma On-Line de Ocupación y Formación ODL Ascó
Detalle de la Oferta de Trabajo

Empresa referent a nivell internacional en oferir solucions d’enginyeria en tractament d’aigües, precisa incorporar a un/a Operador/a de Planta de Tractament d’Aigües.

Les seves funcions seran:
- Operació d’una planta depuradora d’aigua
- Manteniment corrent d’equips electromecànics
- Coordinació del manteniment d’equips electromecànics
- Coordinació del manteniment d’equips singulars
- Proposta de millores de les instal·lacions
- Sota la direcció del responsable de producció, coordinació amb el client i subcontratistes.
- Comprovació i calibrat d’instruments a les instal·lacions
- Equilibrat, alineat i anivellat d’equips
- Instal·lació de materials filtrants, regeneració i posada a punt de les instal·lacions
- Realització de les analítiques bàsiques de seguiment
- Redacció d’informes periòdics de la explotació


Incorporació immediata
Jornada Completa 40 h setmanals 5 dies a la setmana.
Contracte Temporal d’obra i servei – 9 mesos ( fins 31.08.2018)

- Formació Professional en Electromecànica
- Experiència de dos anys com a Operador/a de Planta de Tractament d’Aigües.
- És imprescindible disposar del Curs de Seguretat Bàsic de 60h bàsic.
- Coneixements d’hidràulica, electricitat e instrumentació.
- Experiència en Interpretació de plànols d’enginyeria.


** Para inscribir-te en esta Oferta, te tienes que registrar en la Plataforma.

Volver a la Página Principal de la Bolsa de Trabajo

Software a Medida By Nemon Intelligence In Business, SL 2018