Plataforma On-Line de Ocupación y Formación ODL Ascó
Detalle de la Oferta de Trabajo

Cura i atenció de les persones usuàries del centre.
- Mobilitzacions, ajut als usuaris per llevar-se, vestir-se, higiene personal, entre d’altres.
- Donar menjar a aquells usuaris que no puguin fer-ho per si mateixos.
- Administració de medicació i realització de determinades cures, tot sota la supervisió del personal
sanitari.
- Realització de canvis posturals.
- Acompanyar a l’usuari en les sortides, passejos, gestions, excursions, jocs i temps lliure en general.
- Comunicar les incidències i símptomes que afectin l’usuari.
- Actua en coordinació i sota de la responsabilitat dels professionals dels quals depenguin
directament.
- Efectuar la neteja i manteniment dels utensilis del resident, fer els llits, recollir la roba, portar-la a la
bugaderia i/o rentar-la i col·laborar en el manteniment de les habitacions.
- Entre d’altres pròpies de la categoria

Pots enviar el teu CV a: seleccion@lonada.com o a la recepció de la Residència (L'ONADA, Carretera de Bot, 3, 43780, Gandesa)

CFGM Atenció a persones en situació de dependència
CFGM Auxiliar d’infermeria


** Para inscribir-te en esta Oferta, te tienes que registrar en la Plataforma.

Volver a la Página Principal de la Bolsa de Trabajo

Software a Medida By Nemon Intelligence In Business, SL 2018