Plataforma On-Line de Ocupación y Formación ODL Ascó
Detalle de la Oferta de Trabajo

La Residència d'Avis d'Ascó cerca personal per a la Borsa de Treball per a cobrir futures eventualitats.
Trobareu més informació en aquest enllaç adjunt:

http://asco.cat/noticies/borsa-de-treball-de-la-residencia-d-avis-d-asco

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

- Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
- Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius del mèrits (fotocòpia compulsada).

A la següent adreça:

AJUNTAMENT D'ASCÓ
Departament de Recursos Humans
Portar CV en mà al carrer Hospital, 2 ASCÓ (Tarragona)

Ref. AS - BT 0317


Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Es requereix:
- Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s'opta.
- Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.


** Para inscribir-te en esta Oferta, te tienes que registrar en la Plataforma.

Volver a la Página Principal de la Bolsa de Trabajo

Software a Medida By Nemon Intelligence In Business, SL 2018