Plataforma On-Line de Ocupación y Formación ODL Ascó
Detall de la Formació

l'Objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per aque ls persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.
Hores: 30
Modalitat: Presencial
CONTINGUTS:
Breu introducció a la informàtica
L'ordinador: components i perifèrics
Sistemes Operatius i Gestió de documents** Per a inscriure't en aquesta Oferta, t'has de registrar a la Plataforma de l'ODL.

Tornar a la Pàgina Principal de la Borsa de Treball

Software a Mida By Nemon Intelligence In Business, SL 2021