Plataforma On-Line de Ocupación y Formación ODL Ascó
Detall de l'Oferta de Treball

L’Ajuntament d’Ascó cerca una persona per cobrir possibles baixes i
eventualitats a la Llar d'Infants d'Ascó durant el curs 2021-2022.
Aquesta persona realitzarà tasques com a monitor/a i/o Educador/a.

  Requisits obligatoris:
   -Cal disposar del Títol de CFGS d’Educació Infantil.
   -Nivell C de Català.
   -Currículum Vitae.
   -Experiència demostrable en Llar d’Infants.
   -Certificat negatiu del Delictes Sexuals.
  Requisits  a Valorar:
   -Experiència en llars d’infants de titularitat pública.
   -Formació  addicional en Educació Infantil.
   Valorable a l’entrevista:
  -Iniciativa
  -Capacitat de resolució de conflictes. 
  -Empatia amb els infants i les famílies.
  -Responsabilitat.
  -Disponibilitat en participar en activitats formatives.
 
   Les persones interessades han d’entregar el seu CV a l’Oficina de
desenvolupament Local d’Ascó, o enviant un correu a odl@asco.cat, indicant:
"Convocatòria Personal Llar d'Infants" així com
  la documentació que  acrediti els requisits a l’oficina de
Desenvolupament Local      d’Ascó. 
 Només es tindrà en compte per la valoració, aquells requisits que siguin justificats documentalment. L'oferta romandrà pública i activa a la Plataforma Online d’Ocupació i Formació de l’Oficina de Desenvolupament   Local d’Ascó fins el 15 de setembre del      2021. Un cop finalitzat el termini d’inscripció i  després d’haver comprovat que les persones interessades en l'oferta compleixin tots els requisits, es publicarà la llista d’admesos provisionals que seran convocats a una entrevista. Les persones a contractar, entraran per rigorós      ordre de puntuació.
  Des de l’ODL, s'informarà a les persones candidates, del resultat de la selecció.
  L'oficina de Desenvolupament Local està ubicada temporalment a la Nau Tecnològica.    Google Maps