Plataforma On-Line de Ocupación y Formación ODL Ascó
Detalle de la Oferta de Trabajo

Funcions a desenvolupar:
- Habilitació i rehabilitació en les habilitats sensoriomotrius, motrius, cognitives y
psicosocials.
- Entrenament en les AVD (bàsiques i instrumentals).
- Determinació y entrenament de fèrules, ortesis i ajudes tècniques.
- Col·laborar en la educació per al lleure constructiu
- Elaboració de programes que incloguin talles els quals desenvolupin interès per
a les persones usuàries fomentant les relacions interpersonals (estimulació
cognitiva, habilitats motores, orientació temporo-espacial, psicomotricitat...)
- Col·laborar en la formació del personal auxiliar en el que es refereix a la
realització de transferències i AVD.
- Realitzar un seguiment i avaluació de la aplicació del tractament de teràpia
ocupacional.
- Elaboració d’informes referits a la seva àrea.

Requisit indispensable:

- Diplomatura o grau de teràpia ocupacional

Requisit valorable:
- Experiència prèvia en residències , hospitals i/o atenció primària.

 Els interessats podeu enviar el CV al correu : recepcio.flix@eulen.com


** Para inscribir-te en esta Oferta, te tienes que registrar en la Plataforma.

Volver a la Página Principal de la Bolsa de Trabajo

Software a Medida By Nemon Intelligence In Business, SL 2019