Plataforma On-Line de Ocupación y Formación ODL Ascó
Detall de la Formació

OBJECTIU: Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

RELACIÓ D'UNITATS DE COMPETÈNCIA QUE CONFIGUREN EL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT:
UC0969_1: Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.
UC0970_1: Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l'organització.
UC0971_1: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

OCUPACIONS O LLOCS DE TREBALL RELACIONATS: Operadors/ores de central telefònica,Teleoperadors/ores, Recepcionistes-telefonistes en oficines,Empleats/ades de finestreta de correus, Classificadors/ores-repartidors/ores de correspondència, Ordenances, Taquillers/Taquilleres, Auxiliar de serveis generals.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
1. Formulari d'inscripció complimentat
2. CV actualitzat
3. Còpia compulsada del document d'identitat
4. Full de Demanda d'Ocupació de l'Oficina de Treball (DARDO)

Les persones interessades poden inscriure's i/o sol·licitar més informació a l'Oficina de Desenvolupament Local d'Ascó presencialment de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 14 a 18 hores, per correu electrònic a odl@asco.cat o al telèfon 977406067.


** Per a inscriure't en aquesta Oferta, t'has de registrar a la Plataforma de l'ODL.

Tornar a la Pàgina Principal de la Borsa de Treball

Software a Mida By Nemon Intelligence In Business, SL 2019