Plataforma On-Line de Ocupación y Formación ODL Ascó
Detall de la Formació

Aquesta formació es realitzarà presencialment el dissabte 13 de gener de 8:30 a 14:30 hores, 6 hores en total.

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ
Per tal de formalitzar la teva inscripció és obligatori presentar a l'ODL, abans del 10/01, la següent documentació:
- Formulari d'inscripció complimentat (sol·licitant-lo a l'ODL)

PLACES LIMITADES. ASSEGURA ARA LA TEVA PLAÇA.
Contacta amb l'ODL a odl@asco.cat o bé als telèfons 977406009 o 977406067.


PROGRAMA DE L’ACCIÓ
o La Manipulació dels aliments
- Conceptes bàsics.
- La formació del manipulador d’aliments.
- Obligacions del manipulador d’aliments.
o Sistema d’Autocontrol basats en els principis de l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC)
- Definició de Sistema APPCC.
- Aplicació del Sistema APPCC.
- L’equip de APPCC.
o Perills en els aliments
- La cadena alimentària.
- Tipus de perills.
- Mesures preventives.
o Les malalties de Transmissió Alimentària. Mesures preventives
- Concepte de malalties de transmissió alimentària.
- Elements de la toxiinfecció alimentària.
- Principals malalties de transmissió alimentària.
- Mesures preventives generals per a evitar una toxiinfecció.
o Pràctiques correctes d’higiene i manipulació dels aliments. Neteja i desinfecció
- Bones pràctiques de manipulació.
- Neteja i desinfecció.
- Desinsectació i desratització.
- Higiene de locals i equips.


** Per a inscriure't en aquesta Oferta, t'has de registrar a la Plataforma de l'ODL.

Tornar a la Pàgina Principal de la Borsa de Treball

Software a Mida By Nemon Intelligence In Business, SL 2024