Plataforma On-Line de Ocupación y Formación ODL Ascó
Detall de la Formació

Aquesta formació es realitzarà presencialment en sessions de 8:30 a 14:30 hores els diss. compresos entre els dies 25/02 i 15/04/2023, essent un total de 30 hores teorico-pràctiques. Excepcionalment, el diss. 25/02 l'horari serà de 08 a 14 hores.

PLACES LIMITADES
Formació adreçada prioritàriament a treballadors/es en règim general i/o autònoms i un percentatge de persones desocupades. Consultar vacants. Les persones afectades per un ERTO es consideren treballadors/es en actiu.

100% SUBVENCIONAT PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA.
Per formalitzar la preinscripció es requisit presentar a l'ODL la següent documentació abans de l'inici de l'acció:
- Formulari d'inscripció cumplimentat (sol·licitant-lo a l'ODL)
- Fotocòpia del DNI/NIE
- Núm. d'afiliació a la Seguretat Social
- Fotocòpia de l'encapçalament de la nòmina més actual O Rebut d'autònoms més actual O DARDO
EL TERMINI PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ FINALITZA EL 13/02/2023.

INFORMACIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA
OBJECTIUS:
Objectius:
- Ser capaç d’aplicar les tècniques de mobilització, trasllat i deambulació de l’usuari.
- Adquirir les destreses necessàries en el maneig d’ajudes tècniques necessàries per a la mobilització de malalts així com càrregues.

CONTINGUTS:
1. Sosteniment i moviment del cos humà
2. Sistema nerviós
3. La columna vertebral (funcionament)
4. Trastorns múscul esquelètics de les extremitats superiors
5. Conceptes generals de manipulació de càrregues.(mobilització)
6. Principis de mecànica corporal
7. Mobilització, trasllat i deambulació
8. Conceptes generals de prevenció
9. Prevenció del dolor d´esquena en la mobilització i trasllat de malalts
10. Exercicis de relaxació
11. Ajudes tècniques


** Per a inscriure't en aquesta Oferta, t'has de registrar a la Plataforma de l'ODL.

Tornar a la Pàgina Principal de la Borsa de Treball

Software a Mida By Nemon Intelligence In Business, SL 2024